چندین فرم تماس

  • شما می توانید هر تعداد فرم تماس با فیلدهای مختلفی که میخواهید براحتی بسازید
  • تمام فرمها قابل سفارشی سازی هستند : شما می توانید انواع فیلدهای ورودی، محدوده متنی، منوی کشویی و چک باکس را بسازید
  • تمام فرمها با لایه حفاظتی مخفی اسپم و کد امنیتی ریاضی طراحی شده اند