تسمه انتقال نیروی تخت دسته ای از سری تسمه های انتقال نیرو میباشد که برخلاف تسمه های شیاری و وی بلت از لحاظ عرض و طول و ضخامت محدودیتی در سایزیندی ندارند و مانند تسمه نقاله قابل برش و اتصال در هر عرض و طولی هستند. تسمه انتقال نیروی تخت در تمامی صنایع از جمله غذایی، دارویی، نساجی، چاپ و بسته بندی کاربرد فراوانی دارد.