نوار زیر زنجیر نقاله

در خطوط انتقالی که از زنجیر نقاله استفاده می شود، معمولاً مشکل سایش سطح زیرین زنجیر نقاله با پروفیل فلزی دستگاه نقاله در کناره ها وجود دارد. برای رفع این مشکل و کاهش اصطکاک زنجیر نقاله در کناره ها از نوار زیر زنجیر که از جنس پلاستیک می باشد، استفاده می شود. بسته به عرض و ضخامت پروفیل فلزی دستگاه نقاله که در واقع زنجیر از کناره ها بر روی آن قرار می گیرد، نوارهای زیر زنجیر هم دارای سایزها و انواع مختلفی هستند.

محصولات مشابه

گالری محصول